1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Spørring Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem
Lergravvej 2 A
8380 Trige
 
 30633176
Træffes ikke mandag.
Peter Ole Finnemann Viuff

Kasserer, Næstformand
Mosegårdsparken 5
Spørring
8380 Trige
 
 72 20 25 16

Menigt medlem
Østervang 38
Spørring
8380 Trige
 
 86 98 97 95

Kontaktperson
Mosegårdsparken 20
Spørring
8380 Trige
 
 40 90 22 85
Alternativ mobil: 28 72 04 89

Kirkeværge
Mosegårdsparken 33
Spørring
8380 Trige
 

Menigt medlem
Søhøjparken 33
8380 Trige
 

Sognepræst
Grenåvej 647K
8541 Skødstrup
 
 21605350

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Spørring Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19325717

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk