Menighedsråd

Spørring Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Spørring Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8068@SOGN.DK
CVR: 19325717

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Mosegårdsparken 5
Spørring
8380 Trige
Tlf: 61 42 25 11
Næstformand, Kasserer, Kontaktperson
Mosegårdsparken 17
Spørring
8380 Trige
Tlf: 40 91 05 01
Sekretær
Østervang 38
Spørring
8380 Trige
Tlf: 26 35 97 95
Medlem af valgbestyrelsen
Mosegårdsparken 20
Spørring
8380 Trige
Tlf: 40 90 22 85
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Mosegårdsparken 33
Spørring
8380 Trige
Tlf: 26 62 17 83
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lergravvej 2 A
8380 Trige
Tlf: 42383102
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 42383102 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
Sognepræst
telefonnr. 86942262 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.