1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Solbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Kirkeværge - ikke medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvej 18
9560 Hadsund

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Fredenslundvej 7
Solbjerg
9574 Bælum
 

Menigt medlem
Wiffertsholmvej 39
Solbjerg
9574 Bælum
 

Menigt medlem
Trinnerupvej 16
Vester Korup
9575 Terndrup
 

Menigt medlem
Bøgevej 13
Solbjerg
9574 Bælum
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Smidievej 1
9574 Bælum
 
 98337050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Solbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 88679059
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk