Menighedsråd

Gierslev-Ørslev-Solbjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gierslev-Ørslev-Solbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7234@sogn.dk
CVR-nummer: 38074326

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stensbjergvej 8
Gierslev
4270 Høng
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Ørslev Hovedgade 2
Ørslev
4200 Slagelse
Tlf: 58267050
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Nykøbingvej 38
Ørslev
4200 Slagelse
Kirkeværge
Bøstrupvej 25
Løve Mark
4270 Høng
Kirkeværge
Klingeberg 10 st 4
4200 Slagelse
Menigt medlem
Solbjergvej 65
Ørslev
4200 Slagelse
Kirkeværge, Sekretær
Nykøbingvej 54
Ørslev
4200 Slagelse
Bygningssagkyndig
Islandsvej 4
4270 Høng
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Solbjergvej 23
Solbjerg
4270 Høng
Menigt medlem
Solbjergvej 40
Solbjerg
4270 Høng

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.