Menighedsråd

Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8050@SOGN.DK
CVR: 38918710

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Møllevænget 13
Søvind
8700 Horsens
Næstformand, Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvangen 1A
Søvind
8700 Horsens
Kasserer
Humleballe 79
Søvind
8700 Horsens
Menigt medlem
Katrinehøjvej 1
Søvind
8700 Horsens
Menigt medlem
Elbækvej 41
Elbæk
8700 Horsens
Sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkestien 2, Søvind
8700 Horsens
Tlf: 29745015
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 17
8732 Hovedgård
Tlf: 75661208
Sognepræst
Stakken 17
8751 Gedved

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.