Menighedsråd

Søstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Søstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7281@SOGN.DK
CVR: 68576318

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Sasserupvej 11
Sasserup
4300 Holbæk
Tlf: 59 47 17 63
Næstformand
Idunsvej 9
4300 Holbæk
Kirkeværge
Søstrupvej 25
4300 Holbæk
Tlf: 59 47 11 68
Kasserer
Sasserupvej 28
4300 Holbæk
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lærkevang 2
Tingtved-Borup
4300 Holbæk
Sognepræst (kirkebogsfører)
4420 Regstrup
Tlf: 24455402

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.