1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sørup Sogns Menighedsråd

Formand
Niels Finsens Vej 8
5700 Svendborg

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Stubbevangen 35
5700 Svendborg

Kasserer
Stubbevangen 48
5700 Svendborg
 
 62 21 77 86

Kirkeværge
Stubbevangen 35
5700 Svendborg
 

Kontaktperson
Kristian Erslevs Vej 10
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Bülowsvej 13
Tved
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Svendborgvej 99 st
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sørup Kirkevej 37
5700 Svendborg
 
 62 21 31 33
Træffes hverdage undtagen fredag kl. 11.00 - 12.00 og i øvrigt efter aftale.
Hanne Wieland

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sørup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61304312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk