Menighedsråd

Sørup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sørup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7678@SOGN.DK
CVR-nummer: 61304312

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Niels Finsens Vej 8
5700 Svendborg
Tlf: 27 61 01 61
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kristian Erslevs Vej 3
5700 Svendborg
Kasserer
Bülowsvej 13
Tved
5700 Svendborg
Tlf: 28836408
Menigt medlem
H C Ørsteds Vej 20
5700 Svendborg
Kirkeværge
Tvedvej 83
5700 Svendborg
Tlf: 62 22 05 49
Menigt medlem
Hesselbjerg 11
5700 Svendborg
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Sørup Kirkevej 37
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 31 33
Træffes hverdage undtagen fredag kl. 11.00 - 12.00 og i øvrigt efter aftale.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.