1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sørig Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Gl Uggerbyvej 19
9881 Bindslev
 

Næstformand
Tuenvej 34
Tuen
9881 Bindslev
 

Kirkeværge
Tuenvej 28
Sørig
9881 Bindslev

Menigt medlem
Buen 18
9881 Bindslev
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Tuenvej 37
Tuen
9881 Bindslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vangenvej 11
9881 Bindslev
 
 98938550

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sørig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12145934
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk