Menighedsråd

Bindslev-Sørig Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bindslev-Sørig Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8429@SOGN.DK
CVR: 62022213

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Svalevej 7
9881 Bindslev
Næstformand, Kirkeværge
Stærevej 3
9881 Bindslev
Menigt medlem
Tuenvej 28
Sørig
9881 Bindslev
Kirkeværge
Tuenvej 68
Tuen
9881 Bindslev
Sekretær
Sønderbro 1 1
9881 Bindslev
Bygningskyndig
Hirtshalsvej 22
Bindslev
9881 Bindslev
Kontaktperson
Sellebjergvej 22
9881 Bindslev
Medlem af valgbestyrelsen
Tuenvej 37
Tuen
9881 Bindslev
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Lævej 11
9881 Bindslev
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vangenvej 11
9881 Bindslev
Tlf: 60498019

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.