1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hemmet-Sønder Vium Sognes Menighedsråd

Formand
Esbølvej 17
Sdr. Vium
6893 Hemmet
 
 97375433
Mobil 2145 0225

Næstformand
Østerbækvej 8
Sdr Vium
6893 Hemmet
 

Kirkeværge
Houmvej 1
6893 Hemmet

Kirkeværge
Lynevej 10
Sdr Vium
6893 Hemmet
 
 21276509/97375585

Kasserer, Bygningssagkyndig
Bandsbølvej 25
6893 Hemmet
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Tarmvej 107
6893 Hemmet
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tarmvej 95
6893 Hemmet
 

Medlem af valgbestyrelsen
Esbølvej 14
Sdr. Vium
6893 Hemmet
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Vandmøllevej 3
6893 Hemmet
 
 97375098
Mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hemmet-Sønder Vium Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40845917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk