Menighedsråd

Hemmet-Sønder Vium Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hemmet-Sønder Vium Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8781@SOGN.DK
CVR: 40845917

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Østerbækvej 8
Sdr Vium
6893 Hemmet
Næstformand
Østerbækvej 7
Sdr Vium
6893 Hemmet
Tlf: 51939737
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Vandmøllevej 3
6893 Hemmet
Mandag fri
Kirkeværge
Lynevej 10
Sdr Vium
6893 Hemmet
Tlf: 21276509/97375585
Kirkeværge
Houmvej 1
6893 Hemmet
Tlf: 20290797
Kasserer, Bygningskyndig
Bandsbølvej 25
6893 Hemmet
Kontaktperson
Tarmvej 107
6893 Hemmet
Medlem af valgbestyrelsen
Esbølvej 14
Sdr. Vium
6893 Hemmet
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
J.M. Mørks Gade 3 1 th
8000 Aarhus C

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.