Menighedsråd

Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9102@SOGN.DK
CVR-nummer: 43794116

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kirkevej 15
V Velling
8860 Ulstrup
Tlf: 86466144 / 40966143
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Daugbjergvej 12
8860 Ulstrup
Kirkeværge, Kasserer
Gudenåparken 21
8860 Ulstrup
Kontaktperson
Torupgårdvej 10
Terp
8860 Ulstrup
Medlem af valgbestyrelsen
Nyvangsparken 7
8860 Ulstrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Hagenstrupvej 5
8860 Ulstrup
Tlf: 86463386
Mandag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.