Menighedsråd

Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7930@SOGN.DK
CVR-nummer: 12614314

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hulskovvej 74
Nr Stenderup
6000 Kolding
Næstformand, Kirkeværge
Nr. Stenderupvej 30 st tv
Nr Stenderup
6000 Kolding
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Birkemosevej 168
6000 Kolding
Kirkeværge, Kasserer
Birkemosevej 141
6000 Kolding
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kæret 40
Sdr Vilstrup
6000 Kolding
Sognepræst (kirkebogsfører)
Elmevangen 11
6000 Kolding
Tlf: 30 31 82 49

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.