Menighedsråd

Sønderup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7350@SOGN.DK
CVR-nummer: 12389515

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tlf: 41232133
kl.8.00-17.30
Næstformand
Gl.Søndervangsvej 4
Sønderup Nr
4200 Slagelse
Medlem af valgbestyrelsen
Rønnesholm 43
4200 Slagelse
Tlf: 24460422
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lysningen 17
Skovsø
4200 Slagelse
Tlf: 52539774
Kasserer
Sønderupvej 27
Hallelev
4200 Slagelse
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Sønderupvej 4
Sønderup
4200 Slagelse
Tlf: 22777678

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.