Menighedsråd

Søndersø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Søndersø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7867@SOGN.DK
CVR-nummer: 38147919

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Odensevej 56
5471 Søndersø
Næstformand
Sømarksvej 230
5471 Søndersø
Kirkeværge
Åbredden 10
5462 Morud
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Vestervænget 7A
5471 Søndersø
Kontaktperson
Bøgegårdsvej 70
5471 Søndersø
Medlem af valgbestyrelsen
Sømarksvej 106
5471 Søndersø
Menigt medlem
Bøgegårdsvej 37
5471 Søndersø
Medlem af valgbestyrelsen
Havrevænget 23
5471 Søndersø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Langebyende 2
5471 Søndersø
Tlf: 28513906
Sognepræst
Vestergade 12C 1 th
7300 Jelling

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.