1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søndermark Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Enghaverne 11
8800 Viborg
 
 30353424
Kaldenavn SAM
Svend Aage Madsen

Næstformand
Møgeltoft 10
8800 Viborg
 
 24299970
Kirke- og præsteboligudvalg, formand kirkegårdsbestyrelsen

Kontaktperson
Teglmarken 203
8800 Viborg
 
 28781884
Kirkernes sociale arbejde i Viborg
Jakob Hoffmann

Kasserer
Mosevænget 12
8800 Viborg
 
 61557816
Underskriftbemyndiget

Menigt medlem
Guldblommevej 103
8800 Viborg
 
 27283542
Aktivitetsudvalg

Menigt medlem
Kamillevej 4
8800 Viborg
 
 21222639
Kirkegårdsbestyrelsen Aktivitetsudvalg 24-timers løb

Menigt medlem
Koldingvej 58
8800 Viborg
 
 24621546
Koordinationsudvalget

Kirkeværge
Ålekrogen 7
8800 Viborg
 
 86625043
Kirkebladsudvalg

Menigt medlem
Ålekrogen 25
8800 Viborg
 
 20350514
Børn og unge lokaleudvalg Aktivitetsudvalg

Menigt medlem
Gl. Århusvej 108
8800 Viborg
 
 61788330
Aktivitetsudvalg, formand Kirkebladsudvalg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tyttebærvej 37
8800 Viborg
 
 29336290
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Anne Birgitte Thun

Sognepræst
Søren Møllers Gade 2 2 20
8900 Randers C
 
 29336404
Træffes efter aftale. Mandag fri
Trine Raundahl Kofoed

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søndermark Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65128411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk