1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søndermark Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Enghaverne 11
8800 Viborg
 
 30353424
Kaldenavn SAM

Næstformand
Møgeltoft 10
8800 Viborg
 
 24299970
Kirke- og præsteboligudvalg, formand kirkegårdsbestyrelsen

Sekretær - ikke medlem
Glentevej 10
8800 Viborg
 
 20281262
Kontoret er åbent tirsdag - fredag 9-13 samt torsdag 15:30-17

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Teglmarken 203
8800 Viborg

Kasserer
Enghaverne 28
8800 Viborg
 
 40753414
Kirkegårdsbestyrelsen

Menigt medlem
Skottenborg 19C
8800 Viborg
 
 30231067
Kirkernes sociale arbejde i Viborg (KSA) Bladudvalg

Menigt medlem
Krathusvej 1
8800 Viborg
 
 23474161
Kaldenavn Manne

Medlem af valgbestyrelsen
Kløvermarksvej 6
8800 Viborg
 
 61779580
Bladudvalg

Menigt medlem
Enghaverne 30
8800 Viborg

Kirkeværge
Primulavej 30
8800 Viborg

Menigt medlem, Orlov
Møgeltoft 26
8800 Viborg

Menigt medlem
Rosenvænget 7
8800 Viborg
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vigstrupvej 33
8800 Viborg
 
 40378078
efter aftale

Sognepræst
Søren Møllers Gade 2 2 20
8900 Randers C
 
 29336404
efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søndermark Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65128411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk