1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kongerslev-Komdrup Sognes Menighedsråd

Formand, Kirkeværge - ikke medlem, Sekretær - ikke medlem, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Westend 2
9293 Kongerslev

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Erantisvej 10
9293 Kongerslev

Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Lindenborgvej 7
Komdrup
9293 Kongerslev
 

Menigt medlem
Erantisvej 8
9293 Kongerslev

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Magnoliehaven 10
9293 Kongerslev
 
 24494761
24/12-31/12

Bygningssagkyndig
Seefeldtslundvej 5
Randrup Mark
9293 Kongerslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Østergårdsvej 5
Komdrup
9293 Kongerslev
 

Menigt medlem
Magnoliehaven 8
9293 Kongerslev
 

Kirkeværge - ikke medlem
Østergårdsvej 4
Komdrup
9293 Kongerslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
9293 Kongerslev
 
 40242620
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kongerslev-Komdrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21252719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk