Menighedsråd

Sønder Felding Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Felding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8808@SOGN.DK
CVR-nummer: 43306014

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bjergevej 41
7280 Sønder Felding
Tlf: 40649401
ØVRIGE OPLYSNINGER: Formand for kirkegårdsudvalget, medlem af aktivitetsudvalget samt medlem af sognehusudvalget
Næstformand, Sekretær, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Tarpvej 2
7280 Sønder Felding
Tlf: 40710025
ØVRIGE OPLYSNINGER: Sekretær, Formand for sognehusvalget samt medlem af valgudvalget
Kasserer
Hedebyvej 1
Troldhede
6933 Kibæk
Tlf: 20159141
Menigt medlem
Søndergade 2 1
7280 Sønder Felding
Tlf: 23679575
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rugvænget 13
7280 Sønder Felding
Tlf: 29878859
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Solsikkevej 39
7280 Sønder Felding
Tlf: 40562220
ØVRIGE OPLYSNINGER: Medlem af præstegårdsudvalget
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skolegade 13
7280 Sønder Felding
Tlf: 61612441
Fri mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.