1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønder Felding Sogns Menighedsråd

Formand
Bjergevej 41
7280 Sønder Felding
 
 40649401
ØVRIGE OPLYSNINGER: Formand for kirkegårdsudvalget, medlem af aktivitetsudvalget samt medlem af sognehusudvalget

Næstformand, Sekretær, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Tarpvej 2
7280 Sønder Felding
 
 40710025
ØVRIGE OPLYSNINGER: Sekretær, Formand for sognehusvalget samt medlem af valgudvalget

Kasserer
Hedebyvej 1
Troldhede
6933 Kibæk

Menigt medlem
Søndergade 2 1
7280 Sønder Felding

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rugvænget 13
7280 Sønder Felding

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Solsikkevej 39
7280 Sønder Felding
 
 40562220
ØVRIGE OPLYSNINGER: Medlem af præstegårdsudvalget

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skolegade 13
7280 Sønder Felding
 
 61612441
Fri mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Felding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43306014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk