1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønderby Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand, Kontaktperson
Kirkebakken 21
Sønderby
5631 Ebberup
 

Næstformand
Gudøgyden 12
Sønderby Bj
5631 Ebberup
 

Menigt medlem
Kirkebakken 15
Sønderby
5631 Ebberup
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Kirkebakken 8
Sønderby
5631 Ebberup
 

Kasserer
Wittenbergvej 77
5631 Ebberup
 

Menigt medlem
Store Kirkestræde 5 1 2
5610 Assens
 

Kirkeværge - ikke medlem
Søvangen 11
Sønderby
5631 Ebberup
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61898514
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk