Menighedsråd

Sønderby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7821@SOGN.DK
CVR-nummer: 61898514

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Rybergsvej 11
Sønderby
5631 Ebberup
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Wittenbergvej 77
5631 Ebberup
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Gudøgyden 12
Sønderby Bj
5631 Ebberup
Kirkeværge
Rybergsvej 39
Sønderby
5631 Ebberup
Medlem af valgbestyrelsen
Nymarksvej 3
Mullerød
5683 Haarby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 21
Sønderby
5631 Ebberup
Tlf: 64741068

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.