Menighedsråd

Sønder Broby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Broby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7755@SOGN.DK
CVR: 59149512

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Marsk Billesvej 12
Brobyværk
5672 Broby
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Karlsbjergvej 7
Sdr Broby
5672 Broby
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ølstedvej 26
Sdr Broby
5672 Broby
Kirkeværge, Kasserer
Vinkelvej 14
Brobyværk
5672 Broby
Menigt medlem
Højdevangen 16
Brobyværk
5672 Broby
Menigt medlem
Søndervej 10
Brobyværk
5672 Broby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 102
Allested
5672 Broby
Tlf: 62691074

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.