1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønderbro Sogns Menighedsråd

Formand
Læsøgade 15 st
8700 Horsens

Næstformand, Kontaktperson
Liljevænget 7
8700 Horsens

Kirkeværge, Menigt medlem
Ægirsgade 2 2 tv
8700 Horsens

Menigt medlem
Væbnervej 50
8700 Horsens

Menigt medlem
Mågevej 4
Fuglevang
8700 Horsens

Kasserer
Emil Møllers Gade 2A st th
8700 Horsens

Menigt medlem
Drosselvej 31
8700 Horsens

Formand for valgbestyrelsen
Poppelvej 19
8700 Horsens

Menigt medlem
Mimersgade 9B st th
8700 Horsens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Frederik Bajers Gade 28, 1.
8700 Horsens
 
 75624057

Overenskomstansat sognepræst
 
Ansat fælles af flere sogne, og har derfor ikke med sager specifikt i Sønderbro sogn at gøre. Kontakt venligst en af kirkens egne præster i stedet.

Sognepræst
Eriknauervej 40
8700 Horsens
 
 40474833
Træffes efter aftale; dog ikke mandag.
Randi Dalsgaard Henriksen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33957114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk