1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønderbro Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Liljevænget 7
8700 Horsens

Næstformand
Poppelvej 19
8700 Horsens
 
 23 24 41 32

Kasserer
Emil Møllers Gade 2A st th
8700 Horsens
 
 21 21 24 80

Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 31
8700 Horsens
 
 20 64 13 47

Medlem af valgbestyrelsen
Ægirsgade 2 2 tv
8700 Horsens
 
 22 52 62 36

Menigt medlem
Mågevej 4
Fuglevang
8700 Horsens
 
 60 19 70 16

Menigt medlem
Mimersgade 9B st th
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Sønderbrogade 42 1 3
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Claus Cortsens Gade 13 2 th
8700 Horsens
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 40474833 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Frederik Bajers Gade 28, 1.
8700 Horsens
 
 40474833
Træffes efter aftale; dog ikke mandag.
Randi Dalsgaard Henriksen

Sognepræst
Fredrik Bajers Gade 28, 1.
8700 Horsens
 
 92920905
Træffes efter aftale; dog ikke mandag.

Overenskomstansat sognepræst
 
Ansat fælles af flere sogne, og har derfor ikke med sager specifikt i Sønderbro sogn at gøre. Kontakt venligst en af kirkens egne præster i stedet.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33957114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk