Menighedsråd

Sønderbro Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9077@SOGN.DK
CVR: 33957114

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Liljevænget 7
8700 Horsens
Tlf: 24 67 19 93
Næstformand
Poppelvej 19
8700 Horsens
Tlf: 23 24 41 32
Medlem af valgbestyrelsen
Ægirsgade 2 2 tv
8700 Horsens
Tlf: 22 52 62 36
Menigt medlem
Væbnervej 50
8700 Horsens
Tlf: 51 64 55 93
Kasserer
Vitus Berings Plads 8 3 th
8700 Horsens
Tlf: 21 21 24 80
Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 31
8700 Horsens
Tlf: 20 64 13 47
Menigt medlem
Mimersgade 9B st th
8700 Horsens
Menigt medlem
Sønderbrogade 42 1 3
8700 Horsens
Menigt medlem
Claus Cortsens Gade 13 2 th
8700 Horsens
Sognepræst
Fredrik Bajers Gade 28, 1.
8700 Horsens
Tlf: 92920905
Træffes efter aftale; dog ikke mandag.
Overenskomstansat sognepræst
Ansat fælles af flere sogne, og har derfor ikke med sager specifikt i Sønderbro sogn at gøre. Kontakt venligst en af kirkens egne præster i stedet.
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fredrik Bajers Gade 28, 1.
8700 Horsens
Tlf: 75624057
Træffes efter aftale; dog ikke mandag.
Hospitals- og gymnasiepræst
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 23610704

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.