1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønder Borris Sogns Menighedsråd

Formand
Arnborgvej 29
Borris
6900 Skjern
 
 +4550574400
Onsdage mellem 16-16.30

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Tarpbjerg 23
Borris
6900 Skjern

Menigt medlem
Odderskærvej 3
Borris
6900 Skjern
 
 +4527512633
Onsdage

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Debelmosevej 1
Borris
6900 Skjern

Kasserer
Grønborgvej 8
Borris
6900 Skjern
 

Kirkeværge - ikke medlem
Roderdal 2
Borris
6900 Skjern
 
 +4561188541

Menigt medlem
Flodgårdsvej 13
Borris
6900 Skjern

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Ahlervej 9
Borris
6900 Skjern
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Buskvænget 29
Borris
6900 Skjern
 
 21654812

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Borris Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28677510
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk