Menighedsråd

Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sønder Bjert Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7942@SOGN.DK
CVR-nummer: 66198928

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Engløkke 34
Agtrup
6091 Bjert
Tlf: 27201457
Næstformand, Kontaktperson
Vesterløkke 7C
6091 Bjert
Kasserer
Gl. Bjært 22
6091 Bjert
Tlf: 40407015
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Elbjerggyde 10
Agtrup
6091 Bjert
Kirkeværge
Gl. Bjært 19
6091 Bjert
Menigt medlem
Gl. Skartved 31
6091 Bjert
Menigt medlem
Rosenvænget 5
6091 Bjert
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Bjært 27
6091 Bjert
Tlf: 75572090

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.