Menighedsråd

Tjæreby-Sønder Bjerge-Venslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tjæreby-Sønder Bjerge-Venslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7324@SOGN.DK
CVR: 44227711

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ærtebjergvej 6
Tjæreby
4230 Skælskør
Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sønder Bjergevej 240
Sønder Bjerge
4261 Dalmose
Menigt medlem
Vandværksvej 7
Sønder Bjerge
4261 Dalmose
Medlem af valgbestyrelsen
Møllebakkevej 178
Venslev
4243 Rude
Kasserer
Sønder Bjergevej 236
Sønder Bjerge
4261 Dalmose
Menigt medlem
Solsortvej 6
4230 Skælskør
Menigt medlem
Aadalsvej 138
Venslev
4243 Rude
Kirkeværge
Kanehøj-Møllevej 290
Eggeslevlille
4230 Skælskør
Menigt medlem
Næstved Landevej 603
Venslev
4243 Rude
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Kirkevej 4
Tjæreby
4230 Skælskør
Tlf: 58141012

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.