1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønderbæk Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rejstrupvej 13
Sønderbæk
8920 Randers NV
 

Næstformand, Kasserer, Sekretær
Byvejen 6
Sønderbæk
8920 Randers NV
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Byvejen 51
Sønderbæk
8920 Randers NV
 

Kontaktperson
Rejstrupvej 40
Sønderbæk
8920 Randers NV
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Hviddingvej 7A
Nørbæk
8990 Fårup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rejstrupvej 14
Sønderbæk
8920 Randers NV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hviddingvej 1
Nørbæk
8990 Fårup
 
 86452063

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18768119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk