Menighedsråd

Nørbæk-Sønderbæk-Fårup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørbæk-Sønderbæk-Fårup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8510@SOGN.DK
CVR: 42041211

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skovagervej 13
Nørbæk
8990 Fårup
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hasselvænget 14
8990 Fårup
Kirkeværge
Byvejen 51
Sønderbæk
8920 Randers NV
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Rejstrupvej 13
Sønderbæk
8920 Randers NV
Kirkeværge
Gammel Randersvej 45
Fårup
8990 Fårup
Kirkeværge
Åsdalen 5
Nørbæk
8990 Fårup
Kasserer
Byvejen 6
Sønderbæk
8920 Randers NV
Kontaktperson
Kølbakken 4
8990 Fårup
Menigt medlem
Fårupvej 12A
Nørbæk
8990 Fårup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjørnholt 164
8520 Lystrup
Tlf: 42684463

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.