1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd

Formand
 
 +4597879735
Det bedste er at skrive en mail - så kan jeg kontakte jer.

Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Havrelandsvej 17
Søndbjerg
7790 Thyholm
 

Kirkeværge
Søndbjerg Strandvej 12
Søndbjerg
7790 Thyholm
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterfjordsvej 3
Odby
7790 Thyholm
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Engvej 3
Serup
7790 Thyholm
 

Kirkeværge - ikke medlem
Venusvej 4
Uglev
7790 Thyholm
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Havstokken 10B
Venø
7600 Struer
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Aggerholmsvej 2
Søndbjerg
7790 Thyholm
 
 97875136
Træffetid i Thyholm Kirkecenter: onsdage kl. 10-13 torsdage kl. 15-18 Derudover efter aftale. Mandag er fridag.

Sognepræst
Kirkebakken 1
Jegindø
7790 Thyholm
 
 97879003

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18768917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk