1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd

Formand
 
 +4597879735
Det bedste er at skrive en mail - så kan jeg kontakte jer.

Næstformand, Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Engvej 3
Serup
7790 Thyholm

Sekretær - ikke medlem
Orionsgade 35
Uglev
7790 Thyholm
 
  61 63 11 15

Kirkeværge
Søndbjerg Strandvej 12
Søndbjerg
7790 Thyholm
 
 30 31 33 02

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Havrelandsvej 17
Søndbjerg
7790 Thyholm

Kirkeværge
Saturnvej 17
Uglev
7790 Thyholm

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Havstokken 10B
Venø
7600 Struer
 

Sognepræst
Aggerholmsvej 2
Søndbjerg
7790 Thyholm
 
 23235136

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 1
Jegindø
7790 Thyholm
 
 60227792

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18768917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk