1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søllinge Sogns Menighedsråd

Formand
Sdr. Højrupvejen 100
Søllinge
5750 Ringe
 
 65 98 18 85

Næstformand
Søllingevej 66
Søllinge
5750 Ringe
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Kirketoften 14
Søllinge
5750 Ringe
 
 65981500 - 20107534

Kasserer
Sdr. Højrupvejen 100
Søllinge
5750 Ringe
 

Menigt medlem
Engdalen 7
Søllinge
5750 Ringe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skindegyde 5
Rolfsted
5863 Ferritslev Fyn
 
 65982003

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søllinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42620114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk