Menighedsråd

Søllested-Skovlænge-Gurreby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Søllested-Skovlænge-Gurreby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9195@SOGN.DK
CVR-nummer: 36774916

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Højskolevej 58
4920 Søllested
Næstformand, Kirkeværge
Præstevænget 2G
4920 Søllested
Sekretær
Diget 3E
Hummingen
4983 Dannemare
Kontaktperson
Egevej 10
4920 Søllested
Kasserer
Egevej 12
4920 Søllested
Menigt medlem
Hovedgaden 47
4920 Søllested
Sognepræst (kirkebogsfører)
Højskolevej 57
4920 Søllested
Tlf: 54941134

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.