1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søllerød Sogns Menighedsråd

Formand
Præstø Overdrev 13
4720 Præstø
 

Næstformand
Trolleborg Have 5
Søllerød
2840 Holte
 

Formand for valgbestyrelsen
Rudersdalsvej 114 2 tv
Øverød
2840 Holte

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Søllerødvej 31
Søllerød
2840 Holte
 

Kirkeværge
Stenkrogen 1
2800 Kongens Lyngby
 

Kasserer
Mothsvej 25
Søllerød
2840 Holte
 

Menigt medlem
Ørnebakken 53
Gl Holte
2840 Holte
 

Menigt medlem
Højbjerg Vang 64
Øverød
2840 Holte
 

Menigt medlem
Paradisstien 5
Øverød
2840 Holte
 

Menigt medlem
Kikhanebakken 41
Gl Holte
2840 Holte
 

Menigt medlem
Søvej 41
Søllerød
2840 Holte
 

Menigt medlem
Bystykket 24
2850 Nærum
 

Sognepræst
Søllerødgårdsvej 19A
Søllerød
2840 Holte
 
 29390535

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søllerød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 63606413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk