Menighedsråd

Søllerød Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Søllerød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7125@SOGN.DK
CVR: 63606413

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Vangebovej 34
Søllerød
2840 Holte
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Trolleborg Have 5
Søllerød
2840 Holte
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Irma Pedersens Gade 148 2 2
8000 Aarhus C
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Søllerødvej 31
Søllerød
2840 Holte
Medlem af valgbestyrelsen
Stenkrogen 1
2800 Kongens Lyngby
Sognepræst, Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Søllerødgårdsvej 19A
Søllerød
2840 Holte
Tlf: 29390535
Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Tlf: 22667983

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.