Menighedsråd

Ærø Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ærø Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7714@SOGN.DK
CVR-nummer: 34749760

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kongensgade 21
5960 Marstal
Næstformand
Vindeballegade 13
5970 Ærøskøbing
Menigt medlem
Kærvej 7
Ommel
5960 Marstal
Kirkeværge
Søndergade 26
Ærøskøbing
5970 Ærøskøbing
Kirkeværge
Bromaj 1
5985 Søby Ærø
Kasserer
Eskevej 7
5970 Ærøskøbing
Menigt medlem
Tranderupmark 3
5970 Ærøskøbing
Kontaktperson
Ryggerholmevej 1
5970 Ærøskøbing
Menigt medlem
Sophus Bauditz Vej 4 1 th
2920 Charlottenlund
Formand for valgbestyrelsen
Ellenet 8
5960 Marstal
Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 18 st
Ærøskøbing
5970 Ærøskøbing
Medlem af valgbestyrelsen
Vester Bregningemark 4
5970 Ærøskøbing
Menigt medlem
Toftevejen 17
5960 Marstal
Menigt medlem
Ommelsvejen 6A
5960 Marstal
Sognepræst
Tranderup sognehus
Tranderupvej 56
5970 Ærøskøbing
Tlf: 30 44 80 83
bedst: onsdag og torsdag kl. 9-14 Fridage: mandag, tirsdag og fredag
Sognepræst
Søndergade 43
Ærøskøbing
5970 Ærøskøbing
Tlf: 28100863
bedst: tirsdag-fredag 11.00-12.00 Fridag: mandag
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 14
5960 Marstal
Tlf: 30448085
bedst tirsdag-fredag kl. 9-11 Fridag: mandag
Sognepræst
Vester Bregninge 11
5970 Ærøskøbing

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.