1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søborgmagle Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Mosekrogen 59
2860 Søborg
 

Næstformand, Kasserer
Maglegårds Alle 113
2860 Søborg
 

Kirkeværge
Mars Alle 58
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Havevej 6
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Anlægsvej 43
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Mars Alle 58
2860 Søborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Havevej 18 st
2860 Søborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Grønnemose Alle 111
2860 Søborg
 
 39670391

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søborgmagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64956728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk