Menighedsråd

Søborgmagle Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Søborgmagle Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9068@SOGN.DK
CVR: 64956728

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Mosekrogen 59
2860 Søborg
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Grønnemose Alle 65
2860 Søborg
Menigt medlem
Esrumvej 333A
Horserød
3000 Helsingør
Menigt medlem
Havevej 9
2860 Søborg
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mars Alle 16
2860 Søborg
Kirkeværge
Holmevej 105
2860 Søborg
Menigt medlem
Havevej 18 st
2860 Søborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Grønnemose Alle 111
2860 Søborg
Tlf: 24232642

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.