1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søborggård Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Venusvej 8
2860 Søborg
 
 39 560 041 / 25 326 641
Søren Abildgaard

Næstformand
Telefonvej 4C 2 tv
2860 Søborg

Kasserer
Telefonvej 4C 2 tv
2860 Søborg

Kontaktperson
Marienborg Park 15
2860 Søborg

Kirkeværge
Marienborg Park 15
2860 Søborg

Menigt medlem
Søborg Parkalle 120
2860 Søborg
 
 39 693 051 / 51 548 912

Menigt medlem
Gladsaxevej 65 st th
2860 Søborg

Menigt medlem
Søborg Torv 4 3 435
2860 Søborg
 
 39 662 126 / 60 636 989

Menigt medlem
Gladsaxevej 30 st th
2860 Søborg

Menigt medlem
Buddinge Hovedgade 111 st 3
2860 Søborg

Menigt medlem
Plantevej 6 1 th
2870 Dyssegård

Provst (kirkebogsfører)
Frødings Alle 18
2860 Søborg
 
 39675342
Fridag mandag.
Peter Senbergs

Sognepræst
 
 31909051
Fridag fredag
Merete Sølling

Sognepræst
Skolesvinget 5
2860 Søborg
 
 24623969
Tilknyttet som konfirmandunderviser. Sognepræst i Haraldskirken.

Sognepræst
 
 23239845

Overenskomstansat sognepræst
 
 61286759
Fridag mandag
Stinna Ahrenst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søborggård Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62808128
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk