1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Venusvej 8
2860 Søborg
 
 39 560 041 / 25 326 641

Næstformand
Søborghus Park 10 1 th
2860 Søborg
 

Sognepræst, Født medlem
Skolesvinget 5
2860 Søborg
 
Tilknyttet som konfirmandunderviser. Sognepræst i Haraldskirken.

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Telefonvej 4C 2 tv
2860 Søborg

Kasserer
Telefonvej 4C 2 tv
2860 Søborg

Kontaktperson
Høje Gladsaxe 66 st tv
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Plantevej 6 1 th
2870 Dyssegård

Menigt medlem
Branddamsvej 159
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Marienborg Park 15
2860 Søborg

Menigt medlem
Marienborg Park 15
2860 Søborg

Medlem af valgbestyrelsen
Høje Gladsaxe 45 4 tv
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Åstedvej 31
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Niels Finsens Alle 100 2 G
2860 Søborg
 

Sekretær - ikke medlem
Birkeengen 83A
2740 Skovlunde
 
MARTIN JUHL ER HVERKEN FORMAND ELLER KONTAKTPERSON I MENIGHEDSRÅDET, blot SEKRETÆR. DER ER TALE OM EN FEJL i SOGN.DK

Sekretær - ikke medlem
Snedronningvej 45A
2730 Herlev
 

Provst (kirkebogsfører), Født medlem
Frødings Alle 18
2860 Søborg
 
 39675342
Fridag mandag.

Sognepræst
 
 31909051
Fridag fredag

Sognepræst
 
 23239845

Overenskomstansat sognepræst
 
 61286759
Fridag mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62808128
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk