Menighedsråd

Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Søborggård-Haralds Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7131@SOGN.DK
CVR: 62808128

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Venusvej 8
2860 Søborg
Tlf: 39 560 041 / 25 326 641
Næstformand, Kontaktperson
Høje Gladsaxe 66 st tv
2860 Søborg
Sognepræst, Født medlem
Blommevænget 4
Store Rørbæk
3600 Frederikssund
Telefonnummeret 31909051 er UDGÅET. BENYT i stedet: 91 170 406
Menigt medlem
Telefonvej 4C 2 tv
2860 Søborg
Tlf: 60 512 356
Kirkeværge, Kasserer
Telefonvej 4C 2 tv
2860 Søborg
Tlf: 93 956 553
Menigt medlem
Søborg Parkalle 120
2860 Søborg
Tlf: 39 693 051 / 51 548 912
Menigt medlem
Plantevej 6 1 th
2870 Dyssegård
Tlf: 29 930 276
Menigt medlem
Høje Gladsaxe 11 13 tv
2860 Søborg
Tlf: 25 366 632
Menigt medlem
Magle Torv 10 st th
2860 Søborg
Menigt medlem
Høje Gladsaxe 45 9 tv
2860 Søborg
Sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Skolesvinget 5
2860 Søborg
Menigt medlem
Åstedvej 31
2860 Søborg
Tlf: 31 333 961
Medlem af valgbestyrelsen
Niels Finsens Alle 100 2 G
2860 Søborg
Tlf: 23 745 472
Provst (kirkebogsfører), Født medlem
Frødings Alle 18
2860 Søborg
Tlf: 39675342
Fridag mandag.
Sognepræst
Tlf: 23239845
P.t. sygemeldt
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 61286759
Fridag mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.