Menighedsråd

Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7286@SOGN.DK
CVR: 34762104

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Stestrupvej 76
Stestrup
4360 Kirke Eskilstrup
Næstformand
Brinken 12
4360 Kirke Eskilstrup
Kasserer
Skovbakkevej 10
Nr. Eskilstrup
4340 Tølløse
Sekretær
Platanvej 16
4360 Kirke Eskilstrup
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Tingerupvej 21
Tingerup
4330 Hvalsø
Menigt medlem
Degnejorden 29
Højby
4320 Lejre
Kontaktperson
Sønderstrupvej 143
Sønderstrup
4360 Kirke Eskilstrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Soderup Kirkevej 10
Soderup
4340 Tølløse

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.