Menighedsråd

Snostrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Snostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7420@SOGN.DK
CVR-nummer: 26851211

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Snostrupvej 8D
3600 Frederikssund
Næstformand, Kontaktperson
Lille Rørbækvej 8
3600 Frederikssund
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Lille Rørbækvej 14
3600 Frederikssund
Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Nøddevænget 4
3600 Frederikssund
Kirkeværge
Morbærvænget 28
3600 Frederikssund
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Lille Rørbækvej 15
3600 Frederikssund
Tlf: 21544453
Sognepræst
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund
Tlf: 50781861
Sognepræst
Søndermarksvej 11
2500 Valby

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.