1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Snoldelev Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Snoldelev Bygade 61
4621 Gadstrup
 
 40762866/48184200
Johannes Woller

Næstformand, Kasserer
Bødkers Vænge 4
Snoldelev
4621 Gadstrup
 
Margit Lillian Larsen

Kirkeværge
Allershøjvejen 9
Hastrup
4621 Gadstrup
 

Menigt medlem
Kildevænget 1
Snoldelev
4621 Gadstrup
 

Menigt medlem
Græshave Alle 26
4622 Havdrup
 

Menigt medlem
Skyttemarken 38
4622 Havdrup
 

Kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Snoldelev Bygade 12
4621 Gadstrup
 
 46190017

Sognepræst (kirkebogsfører)
Slotsbakken 7
4621 Gadstrup

Sognepræst (kirkebogsfører), Overenskomstansat sognepræst
 

Kst. overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Snoldelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43995413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk