1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Snoldelev Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Snoldelev Bygade 61
4621 Gadstrup
 
 40762866/48184200

Næstformand, Kasserer
Bødkers Vænge 4
Snoldelev
4621 Gadstrup
 

Sekretær - ikke medlem
Gammel Køge Landevej 292 2
2650 Hvidovre
 
 46190017
Hverdage fra 0900 til 1300

Medlem af valgbestyrelsen
Salløv Gade 7
4621 Gadstrup
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Havdrupvej 1
4621 Gadstrup
 

Kirkeværge
Hastrup Bygade 22A
4621 Gadstrup
 

Menigt medlem
Mosevænget 6
Snoldelev
4621 Gadstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Slotsbakken 7
4621 Gadstrup

Overenskomstansat sognepræst
 
 30323299

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Snoldelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43995413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk