Menighedsråd

Snoldelev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Snoldelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7198@SOGN.DK
CVR-nummer: 43995413

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Snoldelev Bygade 61
4621 Gadstrup
Tlf: 40762866/48184200
Næstformand, Kasserer
Bødkers Vænge 4
Snoldelev
4621 Gadstrup
Medlem af valgbestyrelsen
Salløv Gade 7
4621 Gadstrup
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Havdrupvej 1
4621 Gadstrup
Kirkeværge
Hastrup Bygade 22A
4621 Gadstrup
Menigt medlem
Mosevænget 6
Snoldelev
4621 Gadstrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Slotsbakken 7
4621 Gadstrup
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 30323299

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.