1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sneum Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ålbæk Møllevej 19
6740 Bramming
 
 20 11 34 75

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ålbæk Møllevej 9
6740 Bramming
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Karl Jensens Vej 10
Allerup
6731 Tjæreborg
 

Sekretær
Allerupvej 13
Sneum
6731 Tjæreborg
 

Menigt medlem
Sønderbyvej 106A
6731 Tjæreborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sneumgårdsvej 3
6731 Tjæreborg
 
 75175448

Overenskomstansat sognepræst
Engvej 19
6731 Tjæreborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sneum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13506914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk