Menighedsråd

Sneum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sneum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8916@sogn.dk
CVR-nummer: 13506914

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ålbæk Møllevej 19
6740 Bramming
Tlf: 20 11 34 75
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ålbæk Møllevej 9
6740 Bramming
Menigt medlem
Sønderbyvej 106A
6731 Tjæreborg
Kasserer, Sekretær
Allerupvej 13
Sneum
6731 Tjæreborg
Menigt medlem
Sønderbyvej 106A
6731 Tjæreborg
Overenskomstansat sognepræst
Engvej 19
6731 Tjæreborg
Tlf: 21445241
Sognepræst (kirkebogsfører)
Maltvej 21
Askov
6600 Vejen
Tlf: 61203569

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.