1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Snæbum Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Snæbumvej 20A
Snæbum
9500 Hobro

Næstformand
Søvangen 25B
Snæbum
9500 Hobro
 

Kasserer
Snæbumvej 14
Snæbum
9500 Hobro
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Snæbumvej 10
Snæbum
9500 Hobro
 

Kirkeværge - ikke medlem(Snæbum Kirke)
Snæbumvej 22
Snæbum
9500 Hobro
 

Formand for valgbestyrelsen
Hvilsomvej 1
Snæbum
9500 Hobro
 

Provst (kirkebogsfører)
Vadgårdsvej 17 B
Hvornum
9500 Hobro
 
 98546068

Sognepræst
Pileurtvej 12
8830 Tjele
 
 40452950

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Snæbum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12844212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk