Menighedsråd

Snæbum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Snæbum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8207@SOGN.DK
CVR-nummer: 12844212

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Snæbumvej 20A
Snæbum
9500 Hobro
Tlf: 22775665
Næstformand
Søvangen 25B
Snæbum
9500 Hobro
Kasserer
Snæbumvej 14
Snæbum
9500 Hobro
Formand for valgbestyrelsen
Hvilsomvej 1
Snæbum
9500 Hobro
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Snæbumvej 10
Snæbum
9500 Hobro
Provst (kirkebogsfører)
Vadgårdsvej 17 B
Hvornum
9500 Hobro
Tlf: 98546068
Sognepræst
Pileurtvej 12
8830 Tjele
Tlf: 40452950

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.