1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Spjellerupvej 13
S Spjellerup
4653 Karise
 
 56710104/30516530
Finn Erik Larsen

Næstformand
Åvej 2
Smerup
4653 Karise
Zezza-Maria Skovager Pedersen

Kirkeværge
Kornvænget 43
4673 Rødvig Stevns
 
 56507406/22393471
Lars Valdemar Poulsen

Menigt medlem
Vemmetoftevej 2A
S Spjellerup
4653 Karise
 
 28966701
Vikar for kontaktperson
Tina Smedegaard

Kasserer
Vemmetoftevej 9
4640 Fakse
Erik Christensen

Kontaktperson
Smerupvej 22
Smerup
4653 Karise
 
 28966701
Vikar for kontaktperson er Tina Smedegaard pt. på ovenstående mail samt telefonnr.
Eva Boie Tange

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Præstestien 2
S Spjellerup
4653 Karise
 
 56710007

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70863618

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk