Menighedsråd

Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7412@SOGN.DK
CVR-nummer: 34681996

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Lillestræde 15B
Ganløse
3660 Stenløse
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Bakkegårdsvej 3
Slagslunde
3660 Stenløse
Kirkeværge
Bakkegårdsparken 25
Slagslunde
3660 Stenløse
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Enghøjvej 16
Ganløse
3660 Stenløse
Kirkeværge
Kåltoften 7
Ganløse
3660 Stenløse
Menigt medlem
Måløvvej 21
Ganløse
3660 Stenløse
Menigt medlem
Vandværksvej 6
Ganløse
3660 Stenløse
Formand for valgbestyrelsen
Vestagervej 25
Ganløse
3660 Stenløse
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 21721385
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ved Gadekæret 7
Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf: 29920012
: Fredag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.